BadWolf

Teledu a ffilm o'r safon uchaf ar gyfer y farchnad deledu byd eang

O Dde Cymru i Los Angeles

John Doe

Jane Tranter

Sefydlydd
Yn 2000 apwyntiwyd Jane Tranter fel Rheolwr Comisiynu Drama gyntaf y BBC, a goruchwyliodd adfywiad mewn drama a gyfrannodd at foderneiddio drama Brydeinig ynghyd â’r dulliau cynhyrchu. Mae'r rhaglenni a gomisiynwyd yn ystod ei chyfnod yn y swydd yn cynnwys STATE OF PLAY, BLEAK HOUSE, SPOOKS, THE LOST PRINCE, CRIMINAL JUSTICE, LITTLE DORRIT, HOUSE OF SADDAM, LIFE ON MARS yn ogystal ag adfywiad DOCTOR WHO. Bu Jane yn Uwch Gynhyrchydd ar ddramâu arobryn megis WARRIORS, CARE a ROME. Yn 2007 ehangodd ei chyfrifoldebau i gynnwys BBC Films, Comedi a Chaffael Rhaglenni ble bu’n gyfrifol am ddod a MAD MEN a HEROES i'r BBC yn ogystal â THE DAMNED UNITED a GAVIN AND STACEY.

Dangos Mwy...
Josh Clark

Julie Gardner

Sefydlydd
Adnabyddir Julie Gardner yn bennaf am ei gwaith fel Pennaeth Drama BBC Cymru. Mewn cydweithrediad â Russell T Davies bu’n gyfrifol am arwain y gad wrth adfywio DOCTOR WHO yn ogystal â TORCHWOOD a THE SARAH JANE ADVENTURES. Bu Julie hefyd yn gyfrifol am ddod a chyfres o ddramâu llwyddiannus a chwbl unigryw i'r BBC, yn cynnwys LIFE ON MARS, ASHES TO ASHES, BEING HUMAN, THE GIRL IN THE CAFE, STUART: A LIFE BACKWARDS, DAD, MISTRISSES a CASANOVA.

Dangos Mwy...

Wolf Studios Wales - Coming Soon

Cwestiynnau?

Cysylltwch a ni gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Diolch!

Gyrrwch ebost atom