Work With Bad Wolf

Bad Wolf is an Equal Opportunities Employer committed to developing production talent.  We will post job opportunities here, and any established production talent can register their interest and skills on Screen Alliance Wales.

We are also working closely with the local community, colleges and universities to provide paid traineeships on each production.

In addition there is an extensive education project with a programme of school visits and short term work placement opportunities.  Details and regular updates on all of these can be found on the Training section and will be managed through Screen Alliance Wales.

Mae Bad Wolf yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal sydd wedi ymrwymo i ddatblygu talent cynhyrchu. Byddwn yn postio cyfleoedd gwaith yma, a gall unrhyw dalent gynhyrchu sefydledig gofrestru eu diddordeb a’u sgiliau ar wefan Screen Alliance Wales.

 Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r gymuned leol, colegau a phrifysgolion i ddarparu hyfforddeiaethau â thâl ar bob cynhyrchiad.

 Yn ogystal, mae prosiect addysg helaeth gyda rhaglen o ymweliadau ysgol a chyfleoedd lleoliad gwaith tymor byr. Gellir gweld manylion a diweddariadau rheolaidd ar bob un o’r rhain yn yr adran Hyfforddi a chaiff eu rheoli trwy Screen Alliance Wales.